Moduł 5.1. Zmień coś, jeżeli chcesz coś zmienić (zmiana nawyków)